medyauzmani.com

Temmuz ayı bütçe başarı raporunun açıklanması – Halk Ekonomisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı bütçe başarı raporunu açıkladı.

Buna göre, Temmuz ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106,7 artarak 196 milyar 980 milyon lira olurken, bütçe giderleri yüzde 85 artarak 260 milyar 999 milyon liraya ulaştı.

Bütçe Temmuz ayında 64 milyar 19 milyon lira açık verdi.

Ocak-Temmuz döneminde bütçe gelirleri 1 trilyon 462 milyar 390 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde merkezi yönetim bütçesinden 1 trilyon 432 milyar 850 milyon lira harcanırken, bütçe gelirleri 1 trilyon 462 milyar 390 milyon lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı bütçe başarı raporunu açıkladı.

Buna göre, Temmuz 2021’de 141 milyar 79 milyon lira olan merkezi yönetim bütçe harcamaları, geçen ay yüzde 85 artışla 260 milyar 999 milyon liraya yükseldi. Böylece, bu yıl merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 2 trilyon 831 milyar 472 milyon lira ödeneğin yüzde 9,2’si kullanıldı.

Geçen yıl temmuz ayında bütçede başlangıçta 22 milyar 166 milyon lira açık varken, bu yılın temmuz ayında bu rakam 47 milyar 325 milyon liraya yükseldi.

Faiz hariç bütçe giderleri Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %108 artarak 244 milyar 305 milyon liraya ulaştı. Faiz dışı giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 9,8 olarak hesaplanmıştır.

Temmuz ayında personel giderleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 108,1 artarak 63 milyar 843 milyon lira oldu. 613 milyar 641 milyon liralık bütçe ödeneğinin yüzde 10,4’ü personel giderleri için kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet katkısı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 92 artarak 9 milyar 257 milyon lira olurken, 97 milyar 151 milyon liralık bütçe ödeneğinin yüzde 9,5’i kullanıldı.

Söz konusu dönemde bütçede öngörülen 214 milyar lira (814 milyon lira) ödeneğin yüzde 5,7’si mal ve hizmet alımına harcandı. Temmuz ayında 12 milyar 192 milyon liralık mal ve hizmet alım gideri yüzde 62,7 artışla gerçekleşti.

Temmuz ayında cari transferler bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 118,1 artarak 127 milyar 281 milyon lira olarak belirlendi. 1 trilyon 78 milyar 291 milyon liralık bütçe ödeneğinin yüzde 11,8’i kullanıldı.

Temmuz ayında 20 milyar 485 milyon lira sermaye gideri, 2 milyar 325 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri 8 milyar 922 milyon lira olarak gerçekleşti.

Faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,4 azalarak 16 milyar 694 milyon lira olarak gerçekleşti.

bütçe geliri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri geçen yıl Temmuz ayında 95 milyar 275 milyon lira olarak gerçekleşirken, bu yılın Temmuz ayında yüzde 106,7 artarak 196 milyar 980 milyon liraya ulaştı. Bütçe tahminlerine göre Temmuz ayında bütçe gelirlerinin gerçekleşme oranı geçen ay %7,7 iken 2021’de %8,7 oldu.

Temmuz ayında vergi gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 99,2 artarak 168 milyar 848 milyon liraya ulaştı. Bütçe tahminlerine göre vergi geliri yaratma oranı, Temmuz 2021’de yüzde 9,2 ve geçen ay yüzde 7,7 idi.

Temmuz ayında genel bütçenin vergi dışı gelirleri yüzde 203,8 artarak 24 milyar 792 milyon liraya ulaştı. Bütçe dairelerinin özel gelirleri 2 milyar 651 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 689 milyon TL olarak belirlendi.

Vergi türleri itibarıyla Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre gelir vergisi yüzde 74,1, kurumlar vergisi yüzde 106,6, mahalli katma değer vergisi yüzde 101,3, özel tüketim vergisi yüzde 94,9, bankacılık ve sigortacılık işlemleri gerçekleşti. Vergi %83, 1, ithalat katma değer vergisi %146,2, damga vergisi %68,8, vergiler %66,5 ve diğer vergilerin tahsilatı %76,2 oranında artırıldı.

Ocak’tan Temmuz’a Başarılar

Merkezi yönetim bütçe harcamaları Ocak-Temmuz 2021 döneminde 804 milyar 440 milyon lira olurken, bu yılın aynı döneminde yüzde 78,1 artarak 432 milyar 850 milyon liraya yükseldi. Böylece 2022 yılında öngörülen 2 trilyon 831 milyar 472 milyon liralık bütçe ödeneğinin yüzde 50,6’sı merkezi yönetim bütçe giderlerine harcandı.

Geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde bütçe 36 milyar 164 milyon lira faiz dışı fazla verirken, bu yılın aynı döneminde 180 milyar 888 milyon lira faiz dışı fazla verdi.

Merkezi yönetim bütçesi Ocak-Temmuz 2021 döneminde 78 milyar 344 milyon lira açık verirken, bu yılın aynı döneminde 29 milyar 541 milyon lira fazla verdi.

Ocak-Temmuz döneminde faiz dışı bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85,7 artarak 1 trilyon 281 milyar 502 milyon liraya ulaştı. Faiz dışı giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı %51,2 olarak hesaplanmıştır.

Söz konusu dönemde personel giderleri yüzde 60,2 artarak 322 milyar 303 milyon liraya yükselirken, 613 milyar 641 milyon liralık bütçe ödeneğinin yüzde 52,5’i personel giderleri için kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet katkısı bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 54,1 artarak 50 milyar 794 milyon liraya yükselirken, 97 milyar 151 milyon liralık bütçe ödeneğinin yüzde 52,3’ü kullanıldı.

Ocak-Temmuz döneminde bütçede öngörülen 214 milyar liranın (814 milyon lira) yüzde 44,7’si mal ve hizmet alımına harcandı. Bu dönemde mal ve hizmet alım giderleri yüzde 102,9 artışla 95 milyar 963 milyon lira gerçekleşti. Cari transferler %82,9 artarak 617 milyar 435 milyon liraya ulaştı. 1 trilyon 78 milyar 291 milyon liralık bütçe ödeneğinin yüzde 57,3’ü kullanıldı.

Söz konusu dönemde 85 milyar 603 milyon lira sermaye gideri, 10 milyar 675 milyon lira sermaye transferi yapılmıştır. Borç verme giderleri ise 98 milyar 730 milyon lira olarak hesaplandı. Faiz giderleri %32,2 artarak 151 milyar 347 milyon liraya ulaştı.

bütçe geliri

Merkezi yönetim bütçesinin geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde 726 milyar 96 milyon lira olan geliri bu yılın aynı döneminde yüzde 101,4 artarak 1 trilyon 462 milyar 390 milyon liraya ulaştı. . Bütçe tahminlerine göre Ocak-Temmuz döneminde bütçe geliri gerçekleşme oranı 2021’de yüzde 65,9 ve bu yılın aynı döneminde yüzde 57,3 oldu.

Söz konusu dönemde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 106,8 artarak 1 trilyon 202 milyar 639 milyon liraya ulaştı. Bütçe tahminlerine göre vergi geliri gerçekleşme oranı yüzde 55 oldu.

Genel bütçenin vergi dışı gelirleri ise aynı dönemde yüzde 82,4 artarak 226 milyar 368 milyon liraya yükseldi. Bütçe dairelerinin gelirleri 24 milyar 935 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 8 milyar 448 milyon lira olarak belirlendi.

Vergi türleri itibarıyla Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre gelir vergisi yüzde 52,4, kurumlar vergisi yüzde 275,2, mahalli katma değer vergisi yüzde 58,9, özel tüketim vergisi yüzde 76,6, bankacılık işlem vergileri ve %70,2 sigorta, %133 ithalat KDV, %37,5 damga vergisi, %87,7 vergi ve %86,8 diğer vergi beyannameleri.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın